Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Wręczenie medali za długie pożycie małżeńskie

W dniu 21 października 2016 r. Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice wraz z Panem Stefanem Prokopem  Przewodniczącym Rady Gminy Leśniowice wręczyli medale Państwu Halinie i Zbigniewowi Szornalom, Zofii i  Stanisławowi Kuszom, Helenie i Wacławowi Czarneckim.

Złote gody to wyjątkowe święto obchodzone po 50 latach pożycia małżeńskiego. Wspólne pół wieku to dowód wzajemnej miłości i szacunku. To wspaniały wzór mądrego życia i przykład dla młodych, którzy decydują się wstąpić w związek małżeński.

Jubilaci, którzy nie mogli 7 października 2016 r. wziąć udziału w oficjalnych uroczystościach, które odbyły się w Szkole Podstawowej w Leśniowicach zostali odznaczeni  medalami w domach. 

Serdecznie życzymy jubilatom wszelkiej pomyślności oraz doczekania jeszcze wielu tak wspaniałych i radosnych rocznic w otoczeniu kochającej rodziny i przyjaciół.

oprac. Jacek Stańkowski
© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone