Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Kamienne Gody dla Państwa Zdzisława i Władysławy Roszkowskich

W dniu 21 października 2016 r. Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice wraz z Panem Stefanem Prokopem Przewodniczącym Rady Gminy Leśniowice odwiedzili rodzinę Państwa Roszkowskich. Państwo Zdzisław i Władysława Roszkowscy są małżeństwem od 70 lat. Ślub wzięli w Kościele Rzymskokatolickim w Bończy 16 czerwca 1946 r., natomiast ślub cywilny odbył się 21 listopada 1946 w USC w Siennicy Różanej.  Pan Zdzisław urodził się w Siennicy Różanej i w tym roku skończył 87 lat, natomiast Pani Władysława skończyła 91 lat i urodziła się w Nowym Folwarku. Państwo Roszkowscy dochowali się 2 synów Czesława który zmarł w wieku 54 lat i Bogusława. Pan Bogusław mieszka wraz z rodzicami w Nowym Folwarku. Państwo Roszkowscy zajmowali się głównie rolnictwem prowadząc do 1989 r. gospodarstwo rolne o wielkości 10 ha. Jako sekret tak długiego stażu małżeńskiego podają wzajemny szacunek i ciężką pracę.

Szanownym Jubilatom jeszcze raz gratulujemy doczekania tak pięknego jubileuszu pożycia małżeńskiego i życzymy na dalsze lata dużo zdrowia oraz wiele satysfakcji z tego, co udało się Wam wspólnie w życiu osiągnąć.

oprac. Jacek Stańkowski
© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone