Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Ciąg dalszy prac drogowych w Sarniaku
W dniu 28 października 2016 r. w miejscowości Sarniak trwa przebudowa drogi gminnej na odcinku od km 0+000 do km 1+000.

Obecnie wykonywane są roboty wykończeniowe związane z oczyszczeniem rowów odprowadzających wody opadowe.

Natomiast na pozostałym odcinku drogi tj. od km 1+000 do km 2+200 wzmacniana jest podbudowa z tłucznia kamiennego, na który zostanie położona masa asfaltowa.

oprac. Mirosław Kusik
© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone