Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Jubileusz 50-lecia chełmskich zapasów
W dniu 28 października 2016 r. w Chełmskim Domu Kultury odbyły się uroczystości z okazji jubileuszu 50-lecia chełmskich zapasów, w których uczestniczył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice.

Wydarzenie to, było okazją do przypomnienia historii Miejskiego Klubu Sportowego "Cement - Gryf" Chełm, wspomnienia sukcesów chełmskich zapaśników, podkreślenia roli wielu osób, które budowały 50-letnią tradycję oraz wspierały i wciąż wspierają chełmskie zapasy w codziennej pracy.

Z okazji tego święta Wójt Gminy Leśniowice wraz z Wójtami Gmin: Białopole, Chełm, Ruda Huta i Wierzbica złożyli na ręce Pana Tadeusza Radzięciaka Prezesa MKS „Cement – Gryf” najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy uznania za trud i zaangażowanie włożone w krzewienie sportu, jakim są zapasy. Życząc tym samym nieustającego zapału w realizacji zamierzeń i ambitnych planów, dalszych osiągnięć na najwyższym poziomie oraz wszelkiej pomyślności i kolejnych jubileuszy.

Należy przypomnieć, że dzięki współpracy z Miejskim Klubem Sportowym „Cement – Gryf” Chełm w gminie Leśniowice powstała sekcja zapaśnicza, w której aktywnie działają uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjum z terenu gminy, biorąc udział w różnych zawodach zapaśniczych zarówno na szczeblu powiatowym, jak i wojewódzkim zajmując tym samym bardzo dobre pozycje.

oprac. Mariola Zawiślak
© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone