Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

„Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim…”


W dniu 2 listopada 2016 r. Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice wraz z Panem Stefanem Prokopem Przewodniczącym Rady Gminy oraz Panem Czesławem Michalczukiem Prezesem Zarządu Gminnego PSL tradycyjnie jak co roku odwiedzili groby mieszkańców naszej gminy zmarłych w roku bieżącym jak i poprzednich, pochowanych na cmentarzach w Bończy, Kumowie Plebańskim, Majdanie Leśniowskim, Rakołupach i Wojsławicach.

W tym roku pożegnaliśmy 62 mieszkańców gminy.  Wśród nas zabrakło wieloletnich działaczy samorządowych, działaczy kultury oraz członków OSP, między innymi: Mariana Bobel, zam. Horodysko – byłego radnego, Henryka Czyż, zam. Wierzbica, Andrzeja Kołodyńskiego, zam. Teresin, Henryka Tarasa zam. Sielec – wieloletnich sołtysów, a także Franciszki Dyńskiej zam. Sielec – członkini Zespołu Śpiewaczego „Sielanki” oraz Eugeniusza Łosia zam. Kumów Plebański – strażaka.

Odeszli od nas także pracownicy instytucji ściśle współpracujących z Urzędem Gminy, między innymi: Krystyna Mielniczuk zam. Rakołupy Duże – wieloletni naczelnik poczty w Leśniowicach, Jan Gadzicki zam. Janówka – były pracownik Banku Spółdzielczego w Leśniowicach, Maria Treszel zam. Sielec – były pracownik Państwowego Ośrodka Maszynowego w Sielcu, Jadwiga Winiarczyk zam. Leśniowice – były pracownik Gminnej Spółdzielni Usług Rolniczych w Leśniowicach oraz Wojciech Kot zam. Kumów Majoracki – były pracownik Spółdzielni Mleczarskiej.

Pożegnaliśmy na zawsze również najstarszą mieszkankę gminy Leokadię Czwórnóg zam. Rakołupy Duże. Natomiast w bardzo młodym wieku odszedł od nas Andrzej Król zam. Kumów Majoracki.

Natomiast w latach poprzednich pożegnaliśmy m. in.: Eugeniusza Zajączkowskiego, Andrzeja Guza, Adama Dargiel, Jana Poznańskiego, Mariana Kaspruka, Lucjana Mądrzaka i właśnie nad tymi grobami zostały zapalone znicze będące pamiątką po tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności.

Święto zmarłych jest to dzień zadumy, swoistej żałoby, tęsknoty za tymi, których już nie ma i którzy potrzebują naszej modlitwy. Zatem niech ta modlitwa i zapalony znicz na ich mogiłach będą świadectwem naszej pamięci o nich.

„Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim…”

oprac. Mariola Zawiślak
© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone