Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Gminne Obchody Święta NiepodległościW dniu 11 listopada 2016 r. odbyły się Gminne Obchody Święta Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się mszami świętymi w kościołach w Kumowie Plebańskim, Rakołupach i Majdanie Leśniowskim. W kościele w Kumowie Plebańskim odbył się także montaż słowno - muzyczny, który przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Sielcu.

Druga część Święta Niepodległości odbyła się przy pomniku na placu zgromadzeń w Leśniowicach. W spotkaniu udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Czesław Michalczuk Prezes ZG PSL w Leśniowicach, ks. Jacenty Sołtys Proboszcz Parafii w Majdanie Leśniowskim, Pan Sławomir Buczek Komendant Komisariatu Policji w Żmudzi, Pan Zbigniew Zieliński przedstawiciel PKS w Chełmie,  Pan Franciszek Lubaś Prezes Banku Spółdzielczego w Leśniowicach, funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Skryhiczynie, Pan Feliks Suchora z Młodzieżową Orkiestrą Dętą, dyrektorzy szkół ze społecznością szkolną, radni, sołtysi, strażacy ochotnicy, pracownicy oraz mieszkańcy gminy.

Uroczystość rozpoczął Pan Jarosław Smalej, który zgłosił gotowość  mieszkańców gminy Leśniowice do rozpoczęcia Gminnych Obchodów Święta Niepodległości. Następnie wprowadzono poczty sztandarowe: kombatantów, Zarządu Gminnego OSP w Leśniowicach, Publicznego Gimnazjum w Sielcu i szkół podstawowych w Leśniowicach, Rakołupach, Teresinie oraz odśpiewano hymn narodowy.

W dalszej części obchodów głos zabrał Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, który z okazji Narodowego Święta Niepodległości podziękował mieszkańcom za przybycie na Gminne Obchody Święta Niepodległości, księżom za odprawienie mszy świętych w intencji Ojczyzny i Polaków. . Następnie wójt życzył wszystkim satysfakcji z rozwoju naszej gminy, mądrego korzystania z daru wolności i jedności w osiąganiu wspólnych celów na poziomie całego kraju i jak i lokalnej wspólnoty. Życzył również wszelkiej pomyślności, zdrowia, sukcesów i aby dla każdego Polaka wolna Polska była miejscem szczególnym, dla którego warto żyć i pracować.

Po wystąpieniu wójta odbyła się część artystyczna, pełna pieśni i wierszy  patriotycznych, wzruszających, a zarazem radosnych, przygotowana przez uczniów Publicznego Gimnazjum w Sielcu pod okiem Pani Agnieszki Rosochackiej oraz Pani Ewy Radzięciak – Kowalczuk.

Następnie odczytano uroczysty Apel Poległych. Kolejnym punktem uroczystości było złożenie wieńców przy pomniku poległych. Jako pierwsza w imieniu społeczności gminnej wieniec złożyła delegacja władz gminy Leśniowice na czele z Panem Wiesławem Radzięciakiem Wójtem Gminy Leśniowice, Panem Stefanem Prokopem Przewodniczącym Rady Gminy Leśniowice oraz Panem Krzysztofem Sitarzem Wiceprzewodniczącym Rady Gminy. Jako drugi wieniec złożył przedstawiciel Placówki Straży Granicznej w Skryhiczynie. Wieńce złożyli także przedstawiciel PKS Chełm oraz Zarząd Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego. Symboliczne znicze przed pomnikiem zapaliły delegacje ze szkół podstawowych z terenu gminy i gimnazjum oraz Pani Rajmunda Popielnicka właścicielka Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego REN-ZBIG w Politówce.

Uroczystość swoim występem uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Leśniowic pod kierunkiem Pana Feliksa Suchory.

Na zakończenie Pan Jarosław Smalej podziękował wszystkim obecnym za udział w uroczystości.

oprac. Agnieszka Raczyńska
© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone