Strona główna


Urząd Gminy Leśniowice

Uroczyste otwarcie dróg powiatowych relacji Chełm - Wojsławice oraz rozpoczęcia modernizacji drogi relacji Majdan Leśniowski – Rakołupy

W dniu 12 listopada 2016 r. w miejscowości Majdan Leśniowski dokonano uroczystego otwarcia dróg powiatowych relacji Chełm - Wojsławice oraz rozpoczęcia modernizacji drogi relacji Majdan Leśniowski – Rakołupy. W uroczystości wzięli udział: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Piotr Deniszczuk Starosta Chełmski, Pani Beata Augustynek Członek Zarządu Powiatu w Chełmie, Pan Andrzej Czerniej Radny Rady Powiatu w Chełmie, Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Artur Kostrzewski przedstawiciel wykonawcy robót Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego Włodawa Spółka z o.o. w Strupinie Dużym, Pan Sławomir Buczek Komendant Komisariatu Policji w Żmudzi, Radni Rady Gminy Leśniowice, Radni Rady Gminy Wojsławice, sołtysi oraz mieszkańcy Majdanu Leśniowskiego, Alojzowa i Teresina.

Uroczystość rozpoczęła się występem Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Leśniowic, następnie dokonano przecięcia wstęgi na skrzyżowaniu dróg relacji Chełm-Wojsławice. W dalszej części wszyscy uczestniczy przeszli do świetlicy wiejskiej w Majdanie Leśniowskim, gdzie przemówienia okolicznościowe wygłosili Pan Piotr Deniszczuk Starosta Chełmski oraz Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice. Następnie Wójt Gminy wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Leśniowice wręczyli na ręce Pana Starosty podziękowanie oraz słodki upominek za dobrą dotychczasową współpracę. Również Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Majdanu Leśniowskiego podziękowały za nową drogę wręczając obu Panom tort.

Otwarcie drogi uświetnił Zespół Good Band z Majdanu Leśniowskiego.  Mieszkańcy gminy oraz zaproszeni goście mogli skorzystać z ciepłych posiłków, gorących napoi oraz pysznych ciast.

Modernizacja dróg polegała na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na odcinkach dróg: Alojzów - Wojsławice o długości 7,12 km, w tym na terenie gminy Leśniowice 2,6 oraz na odcinku Majdan Leśniowski – Leśniowice Kolonia o długości 4,05 km. Wykonywane one zostały w ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez odcinkową przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu chełmskiego”.

Składamy serdeczne podziękowania Panu Staroście, Radnym Rady Powiatu w Chełmie za okazaną pomoc i wsparcie remontu dróg na terenie naszej gminy. Składamy również serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w organizację uroczystego otwarcia dróg.

oprac. Justyna Oliwiak
© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone