Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Wielki sukces naszych zespołów śpiewaczych!!!


W dniach 12 - 13 listopada 2016 r. Werbkowicach odbył się VI Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych.

Festiwal był skierowany do zespołów śpiewaczych, solistów i duetów działających przy placówkach kultury i świetlicach wiejskich z powiatu hrubieszowskiego oraz z powiatów z nim sąsiadujących. Międzypowiatowy charakter Festiwalu stwarza możliwość konfrontacji dorobku artystycznego oraz wymiany doświadczeń zespołów i solistów z powiatów sąsiadujących z hrubieszowskim.

W festiwalu w kategorii zespołów śpiewaczych tradycyjnie nie mogło zabraknąć przedstawicielek naszej gminy, którą reprezentowały zespoły śpiewacze: „Sielanki”, „Rakołupianki” oraz „Kumowianki”.

Komisja w składzie: Przewodniczący Andrzej Sar – muzyk, Główny Instruktor ds. Dziedzictwa Kulturowego Lubelszczyzny w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie Aleksandra Strzałkowska-Chojnacka – Instruktor ds. Działalności Artystycznej Seniorów i Osób Społecznie Wykluczonych w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie Wojciech Tybulczuk – wieloletni kierownik kapeli Zespołu Pieśni i Tańca Zamojszczyzna, nauczyciel klasy akordeonu w Szkole Muzycznej im. Karola Namysłowskiego I st. w Szczebrzeszynie oraz Szkole Muzycznej im. Karola Szymanowskiego I i II st. w Zamościu po wysłuchaniu zespołów, uwzględniając autentyczność repertuaru i sposób wykonania postanowiło przyznać w kategorii zespoły a'capella lub z akompaniamentem akordeonu następujące nagrody i wyróżnienia:

  • I miejsce – Zespół RAKOŁUPIANKI z Rakołup
  • II miejsce – Zespół SIELANKI z Sielca
  • III miejsce – Zespół NADBUŻAŃSKI KLON ZIELONY z Zanowinia

oraz wyróżnienie dla:

  • Zespołu KUMOWIANKI z Kumowa Majorackiego
  • Chóru ZORZA ze Skierbieszowa

Składamy serdeczne gratulacje naszym zespołom i życzymy dalszych sukcesów!z

 

oprac. Agnieszka Raczyńska
© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone