Strona głównaUrząd Gminy Leśniowice

Uroczyste wręczenie promes na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W dniu 16 listopada 2016 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie promes na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewidzianych do dofinansowania w 2016 r. na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104976L od km 1+000 do km 2+200 i od km 3+300 do km 3+700 w miejscowości Sarniak, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r. – etap III”.

Promesę dla Gminy Leśniowice na ręce Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy wręczył Pan Przemysław Czarnek Wojewoda Lubelski.

Wysokość dotacji z budżetu państwa wyniosła 750 000 zł.

Przebudowa tego odcinka jest ostatnim etapem przebudowy drogi w miejscowości Sarniak zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych. Wykonane prace przyczynią się do podwyższenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi, zwiększą jej nośność jak również wpłyną na poprawę bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy.


oprac. Mariola Zawiślak
© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone