Strona główna
Urząd Gminy Leśniowice

Uroczyste otwarcie drogi gminnej w miejscowości Poniatówka


W dniu 17 listopada 2016 r. dokonano uroczystego otwarcia drogi gminnej w miejscowości Poniatówka. W uroczystości udział wzięli: w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Pan Adam Rychliczek Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Pan Piotr Deniszczuk Starosta Chełmski, Pan Franciszek Dobruk Inspektor Nadzoru Budowlanego, Pani Beata Augustynek Członek Zarządu Powiatu w Chełmie, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Mirosław Jaworski Przewodniczący Komisji Gospodarczej RG Leśniowice, Radni Rady Gminy Leśniowice, sołtysi oraz mieszkańcy Poniatówki i Sarniaku.

Uroczystość rozpoczęła się przecięciem wstęgi na przebudowanej drodze. W dalszej części wszyscy uczestniczy udali się do świetlicy wiejskiej w Sarniaku, gdzie przemówienie okolicznościowe wygłosili Pan Adam Rychliczek w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego, Pan Piotr Deniszczuk Starosta Chełmski, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice oraz Pan Krzysztof Sitarz Radny Rady Gminy Leśniowice.

Podczas uroczystości mieszkańcy gminy oraz zaproszeni goście mogli skorzystać z ciepłych posiłków, gorących napoi oraz pysznych ciast przygotowanych przez mieszkańców miejscowości Poniatówka.

Celem przebudowy drogi było zwiększenie dostępności komunikacyjnej do obszarów rozwoju produkcji rolniczej oraz turystycznej poprzez przebudowę 1,787 km drogi w miejscowości Poniatówka oraz poprawa połączeń komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa i komfortu ruchu drogowego pomiędzy drogami powiatowymi i gminnymi.

Zadanie było zrealizowane przy udziale Starostwa Powiatowego w Chełmie, a zakres prac Starostwa obejmował przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1859L na włączeniu drogi gminnej w miejscowości Poniatówka oraz współfinansowane w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii”, typ operacji” Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się realizację w/w zadania, a także organizację uroczystego jej otwarcia.oprac. Maria Sadurska
© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone