Strona główna
Urząd Gminy Leśniowice

Debata o oświacie na terenie gminy Leśniowice

W dniu 22 listopada 2016 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbyła się debata o oświacie na terenie gminy Leśniowice w związku z przeprowadzaną reformą Ministerstwa Edukacji Narodowej. Udział w niej wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pani Monika Durko Sekretarz Gminy, Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Samorządowego, Pani Iwona Kesler Skarbnik Stowarzyszenia, radni Rady Gminy Leśniowice, dyrektorzy szkół, nauczycieli oraz rodzice. 

Na wstępie debaty Pani Małgorzata Romańczuk Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśniowicach powitała wszystkich obecnych i przekazała głos Panu Wiesławowi Radzięciakowi. Wójt Gminy pokazał założenia reformy według Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz dane liczbowe dotyczące gminy Leśniowice tj. liczbę dzieci w poszczególnych latach szkolnych oraz wydatki i subwencję oświatową przeznaczaną na edukację. Zaznaczył, że podczas reformy przeprowadzanej na ternie naszej gminy w 2012 i 2013 r. wszyscy protestowali, od gminy aż do Warszawy, chociaż mieli zagwarantowane zatrudnienie, a teraz gdy faktycznie pracę straci duża część nauczycieli protestów nie ma. Następnie zadał pytania wszystkim obecnym jakie rozwiązanie wg nich byłoby najlepsze czy prowadzenie małych szkół z łączonymi godzinami zajęć czy utworzenie jednej dużej szkoły.

W dalszej części spotkania wywiązała się dyskusja, w której pytania zadawali przede wszystkim rodzice, bo to ich głównie i ich dzieci będzie dotyczyć reforma oświaty. Wójt Gminy Leśniowice starał się odpowiadać na wszystkie pytania.

Na zakończenie debaty Wójt poprosił o przedstawianie swoich propozycji odnośnie sieci szkół na terenie gminy do dnia 25 listopada br. oraz poinformował o naradzie w dniu 29 listopada br. z Kuratorem Oświaty, na którą zaprosił zainteresowanych.

oprac. Justyna Oliwiak
© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone