Strona główna
Urząd Gminy Leśniowice

Spotkanie z kuratorem oświaty w sprawie przeprowadzanej reformy przez Ministerstwo Edukacji NarodowejW dniu 29 listopada 2016 r. w Zespole Szkół Technicznych Chełmie odbyło się spotkanie samorządowców z terenu powiatu chełmskiego z Panią Teresą Misiuk lubelską kurator oświaty i Panem Robertem Gmitruczukiem wicewojewodą lubelskim w sprawie przeprowadzanej reformy oswiaty przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Gminę Leśniowice na spotkaniu reprezentował Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, Pani Monika Durko Sekretarz Gminy, Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Samorządowego oraz dyrektorzy wszystkich szkół i nauczyciele z terenu gminy Leśniowice.

Na początku kurator oświaty przedstawiła wszystkie założenia proponowanej przez Prawo i Sprawiedliwość reformy oświatowej. W swoim wystąpieniu zaznaczyła, że każda zmiana budzi niepokój i zapewniła, że nauczyciele przez reformę nie stracą pracy. Kurator  zwróciła ponadto uwagę na ważny aspekt informacyjny spotkań, który pozwala unikać nieporozumień i umożliwia wypracowanie rozwiązań uwzględniających różne stanowiska i punkty widzenia.

Po wystąpieniu głos zabrali wójtowie gmin obecnych na spotkaniu, którzy zadali szereg pytań odnośnie prowadzonej reformy. Poruszyli także ważny temat jakim jest niska demografia w gminach oraz problemy finansowe wynikające z utrzymania szkół. Zastanawiali się również jak ma wyglądać sieć szkół po reformie tak, aby Kurator Oświaty wydał pozytywną opinię do uchwały Rady Gminy.

Pan Wiesław Radzięciak zabierając głos dziwił się skąd w Pani kurator jest taki optymizm, co do braku zwolnień nauczycieli, których według wielu wójtów gmin nie da się uniknąć i tylko część z nich znajdzie zatrudnienie w szkołach podstawowych. Wyraził także swoje zaniepokojenie w kwestii zagospodarowania budynków, które pozostaną po przeprowadzonej reformie.

Na zakończenie z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia złożono sobie najserdeczniejsze życzenia.

oprac. Justyna Oliwiak
© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone