Strona główna
Urząd Gminy Leśniowice

Odbiór końcowy inwestycji trzeciego i ostatniego odcinka drogi realizowanej w ramach zadania „Poprawa dostępności komunikacyjnej do dróg powiatowych poprzez przebudowę dróg gminnych Sielec Kumów Plebański i miejscowości Kumów Majoracki etap I"

W dniu 2 grudnia 2016 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji trzeciego i ostatniego odcinka drogi realizowanej w ramach zadania „Poprawa dostępności komunikacyjnej do dróg powiatowych poprzez przebudowę dróg gminnych Sielec Kumów Plebański i miejscowości Kumów Majoracki etap I."

Inwestycja ta zyskała dofinansowanie ze środków „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Zadanie to w wyniku przetargu nieograniczonego wykonywane było przez Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. w Chełmie. Koszt inwestycji zamknął się kwotą 122 399,60 zł, w tym dotacja ze środków Wojewody Lubelskiego wyniosła 50% wartości inwestycji.

W wyniku przebudowy wzmocniono podbudowę drogi tłuczniem oraz wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku o długości 325 metrów.

oprac. Mirosław Kusik
© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone