Strona główna
Urząd Gminy Leśniowice

Odbiór końcowy inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104976L od km 1+000 do km 2+200 i od km 3+300 do km 3+700 w miejscowości Sarniak, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r. – etap III”
W dniu 2 grudnia 2016 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104976L od km 1+000 do km 2+200 i od km 3+300 do km 3+700 w miejscowości Sarniak, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r. – etap III”, którego wykonawcą w wyniku przetargui nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Wieloobrazowe SADEX Janusz Sadlik Kolonia Sitno.

Koszt inwestycji zamknął się kwotą 833 152,07 zł. Zadanie to zostało dofinansowane środkami budżetu państwa w wysokości 666 500 zł związanego z likwidacją skutków klęsk żywiołowych.

Przebudowa polegała na wzmocnieniu istniejącej podbudowy oraz wykonaniu wierzchniej warstwy z masy asfaltowej na odcinku o dł. 1,6 km.

oprac. Mirosław Kusik
© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone