Strona główna
Urząd Gminy Leśniowice

Uroczyste otwarcie dróg gminnych zrealizowanych w ramach zadania pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej do dróg powiatowych poprzez przebudowę dróg gminnych Sielec – Kumów Plebański i miejscowości Kumów MajorackiW dniu 12 grudnia 2016 r. dokonano uroczystego otwarcia dróg gminnych zrealizowanych w ramach zadania pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej do dróg powiatowych poprzez przebudowę dróg gminnych Sielec – Kumów Plebański i miejscowości Kumów Majoracki – etap I” o łącznej długości 1,2 km.

W uroczystości udział wzięli Pan Piotr Deniszczuk Starosta Chełmski, Pani Beata Augustynek Członek Zarządu Powiatu w Chełmie, Pan Franciszek Dobruk Projektant i Inspektor Nadzoru Budowlanego, Pan Krzysztof Mazurek Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Chełmie, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, ks. Zygmunt Woźniak oraz ks. Grzegorz Zając z Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Kumowie Plebańskim, Pani Jolanta Harmata Radna Rady Gminy Leśniowice, Pani Sabina Suchonos sołtysi wsi Kumów Majoracki, Pan Czesław Michalczuk sołtys wsi Kumów Plebański wraz z radą sołecką oraz mieszkańcy Kumowa Plebańskiego i Kumowa Majorackiego.

Uroczystość rozpoczęła się wspólną modlitwą oraz poświęceniem dróg w Kumowie Majorackim i Kumowie Plebańskim, a następnie uroczyście przecięto wstęgę.

Dalsza część odbyła się w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim, gdzie przemówienia okolicznościowe wygłosili Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Piotr Deniszczuk Starosta Chełmski oraz ks. Grzegorz Zając.

Głos zabrali także sołtysi oraz radna dziękując wszystkim tym, którzy włączyli się do realizacji inwestycji oraz organizacji jej otwarcia.

Podczas uroczystości mieszkańcy gminy oraz zaproszeni goście mogli skorzystać z ciepłych posiłków, gorących napoi oraz pysznych ciast przygotowanych przez grupę Kreatywni i Aktywni z Kumowa.

Wydarzenie uświetnił występ zespołu Pana Mariana Betiuka oraz Zespołu Śpiewaczego Kumowianki z Kumowa Majorackiego.

Całkowity koszt zadania zamknął się kwotą 344 412,94 zł w tym dofinansowanie ze środków Wojewody Lubelskiego z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 172 206,00 zł, Starostwa Powiatowego w Chełmie w ramach partnerstwa w wysokości 170 000,00 zł i własnych Gminy Leśniowice.

oprac. Mirosław Kusik
© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone