Strona główna
Urząd Gminy Leśniowice

Uroczyste otwarcie drogi gminnej w SarniakuW dniu 16 grudnia 2016 r. dokonano uroczystego otwarcia drogi gminnej zrealizowanej w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104976L od km 1+000 do km 2+200 i od km 3+300 do km 3+700 w miejscowości Sarniak, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.

W uroczystości udział wzięli Pan Robert Gmitruczuk Wicewojewoda Lubelski, Pan Piotr Deniszczuk Starosta Chełmski, Pani Beata Augustynek Członek Zarządu Powiatu w Chełmie, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pani Monika Durko Sekretarz Gminy, Pani Lucyna Sak Skarbnik Gminy, ks. Zbigniew Kasprzyk Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Wojsławicach, Pan Franciszek Dobruk Projektant i Inspektor Nadzoru Budowlanego, Pan Janusz Sadlik Prezes Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Sadex z Sitna, wykonawca robót, Pan Janusz Domański oraz Pan Krzysztof Sitarz Radni Rady Gminy Leśniowice, Pani Halina Sitarz sołtysi wsi Poniatówka, Pan Mariusz Poznański sołtys wsi Sarniak, mieszkańcy oraz przedstawiciele Telewizji Lublin.

Uroczystość rozpoczęła się wspólną modlitwą oraz poświęceniem drogi w Sarniaku, a następnie dokonano przecięcia wstęgi.

Dalsza część odbyła się w świetlicy wiejskiej w Sarniaku gdzie przemówienia okolicznościowe wygłosili Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Robert Gmitruczuk Wicewojewoda Lubelski, Pan Piotr Deniszczuk Starosta Chełmski, ks. Zbigniew Kasprzyk oraz Pan Mariusz Poznański sołtys wsi Sarniak.

Podczas uroczystości mieszkańcy gminy oraz zaproszeni goście mogli skorzystać z ciepłych posiłków, gorących napoi oraz pysznych ciast przygotowanych przez mieszkańców sołectwa. Wydarzenie uświetnił występ zespołu Pana Mariana Betiuka.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104976L od km 0+000 do km 3+700 w miejscowości Sarniak, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.” realizowane było w 2015 r. na odcinku o długości 1,1 km oraz w dwóch etapach w 2016 r. na odcinku o długości 2,6 km.

Środki finansowe pochodziły z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W 2015 r. pozyskano dofinansowanie w wysokości 300 000,00 zł, natomiast w 2016 r. w wysokości 826 500,00 zł.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 539 653,40 zł, przy dofinansowaniu 1 126 500,00 zł oraz środków własnych gminy w wysokości 413 153,46 zł. Pozyskane środki stanowiły ponad 73% ogólnych kosztów zadania.

W wyniku przebudowy tej drogi podwyższeniu uległy parametry eksploatacyjne, zwiększyła się nośność drogi, a także bezpieczeństwo ruchu. Zapewniony został dojazd w różnych warunkach atmosferycznych do posesji rolnikom oraz użytkownikom gruntów rolnych położonych w miejscowości Sarniak.

Wizyta Pana Wicewojewody była także okazją do pokazania innych inwestycji realizowanych przez gminę w roku bieżącym z Programu budowy dróg lokalnych dofinansowanych przez Urząd Wojewódzki oraz podziękowania w imieniu mieszkańców i Wójta Gminy Leśniowice za okazaną pomoc i wsparcie finansowe.

oprac. Mirosław Kusik
© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone