Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Spotkanie z mieszkańcami

W dniu 15 lutego 2016 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące omówienia możliwości, zasad oraz warunków montażu kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła dla  mieszkańców gminy Leśniowice w ramach dofinasowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

W spotkaniu udział wziął Wójt Gminy Leśniowice Pan Wiesław Radzięciak, który przywitał licznie przybyłych na spotkanie mieszkańców i prelegentów oraz przybliżył ogólne informacje dotyczące możliwości przystąpienia do projektu.

Szczegółowe zasady aplikowania oraz odpowiedzi na zagadnienia związane z OZE przedstawili zaproszeni na spotkanie przedstawiciele firmy Doradztwo i Reklama z Zamościa odpowiedzialni za przygotowanie dokumentacji projektowo-technicznej.

Po zakończeniu spotkania mieszkańcy mieli możliwość pobrania ankiet i deklaracji przystąpienia do projektu.

oprac. Maria Sadurska

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone