Strona główna
Urząd Gminy Leśniowice

Posiedzenia stałych komisji Rady Gminy LeśniowiceW dniu 21 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice.

Podczas posiedzeń członkowie komisji rewizyjnej, socjalnej i gospodarczej zapoznali się z projektem budżetu gminy na 2017 rok oraz  projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Poszczególne komisje wypracowały również swoje plany pracy na 2017 r. oraz zatwierdziły propozycje Planu Pracy Rady Gminy Leśniowice na 2017 rok.

Komisja Socjalna zaopiniowała Plany Pracy na 2017 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach i Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach, a także Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r. oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani na lata 2017 – 2018.

Ponadto Komisja Rewizyjna omówiła zalecenia pokontrolne oraz odpowiedź na nie, w związku z przeprowadzoną kontrolą kompleksową w zakresie gospodarki finansowej gminy Leśniowice przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie.

oprac. Mariola Zawiślak
© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone