Strona główna
Urząd Gminy Leśniowice

Spotkanie Wigilijne
W dniu 21 grudnia 2016 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyło się Spotkanie Wigilijne.

W uroczystości udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice wraz z radnymi, Ks. Andrzej Wołoszyn Proboszcz Parafii w Rakołupach, Pan Andrzej Leńczuk Kierownik Oddziału Kultury w Departamencie Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Pan Andrzej Sar Główny Instruktor do spraw Dziedzictwa Kulturowego Lubelszczyzny Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, Pan Piotr Buk Komendant Gminnego Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmie, a także sołtysi, dyrektorzy szkół, osoby starsze i samotne, zespoły śpiewacze „Sielanki”, „Kumowianki” i „Rakołupianki”, zespoły muzyczne, twórcy ludowi oraz  pracownicy szkoły jak również urzędu gminy oraz jednostek podległych.

Uroczystość rozpoczął Pan Tomasz Wielopolski, który wprowadził gości w nastrój świąteczny wierszem Emilii Waśniowskiej pt. „Wieczór Wigilijny”. Następnie Pani Anna Kowal Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rakołupach powitała wszystkich obecnych.

W dalszej części spotkania głos zabrał Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, który podsumował działalność i zadania realizowane przez gminę w mijającym roku oraz podziękował wszystkim za dotychczasową współpracę. Na zakończenie złożył serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Życzył także, oby czas spędzony przy wigilijnym stole był pełen rodzinnego ciepła, radości i spokoju.

Podczas spotkania miłym zaskoczeniem dla Pań z Zespołu Śpiewaczego ”Sielanki” było wręczenie, z okazji przypadającego w 2016 roku ich jubileuszu 40-lecia działalności, Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którą wręczył Pan Andrzej Sar z Wojewódzkiego Domu Kultury w Lublinie oraz Nagrody Marszałka Województwa Lubelskiego, którą wręczył Pan Andrzej Leńczuk.

Nie zabrakło także jasełek w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rakołupach i wspólnej modlitwy, którą poprowadził ks. Andrzej Wołoszyn oraz wspólnego dzielenia się opłatkiem.

Spotkanie przebiegało w miłej i ciepłej świątecznej atmosferze przy wspólnym kolędowaniu z zespołem „Mada Bis” z Wojsławic, a także zespołami śpiewaczymi z terenu gminy oraz Zespołem Muzycznym Good Band i Zespołem Muzycznym Pana Mariana Betiuka.

oprac. Agnieszka Raczyńska
© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone