Strona główna
Urząd Gminy Leśniowice

XVI sesja VII kadencji Rady Gminy LeśniowiceW dniu 29 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyła się XVI sesja VII kadencji Rady Gminy Leśniowice. W sesji uczestniczyli zaproszenie goście w osobach: Pan Artur Rutkowski Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie oraz Pan Czesław Michalczuk Prezes Gminnego Zarządu PSL w Leśniowicach.

Radni podczas obrad zapoznali się z Informacją Wójta Gminy oraz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie z realizowanych zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Następnie Radni przyjęli Wieloletnią Prognozę Finansową oraz Budżet Gminy na 2017 r., plan pracy Rady Gminy Leśniowice, plany pracy stałych komisji RG, plany pracy jednostek organizacyjnych, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r. oraz Gminny Programu Przeciwdziałania Narkomani na lata 2017 – 2018.
Ponadto podjęto uchwały w sprawie:

  • zmian w uchwale budżetowej na rok 2016,
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  • ustalenia zasad przyznawania diet dla radnych Rady Gminy Leśniowice oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
oprac. Mariola Zawiślak
© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone