Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Podpisanie porozumienia partnerskiegoW dniu 15 lutego 2016 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie przedstawicieli władz Gminy Leśniowice i Gminy Dubowe, w którym udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pani Monika Durko Sekretarz Gminy oraz Pan Paweł Bezeka Wójt Gminy Dubowe z współpracownikami.

Podczas spotkania podpisane zostało porozumienie partnerskie, którego celem jest wspólne przygotowanie i realizacja projektu pn. „Leśniowice i Dubowe – wykorzystajmy razem nasz potencjał turystyczny i kulturowy dla poprawy konkurencyjności pogranicza polsko - ukraińskiego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014 – 2020.

oprac. Justyna Oliwiak

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone