Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Spotkanie z mieszkańcami dotyczące dofinansowania i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
W dniu 18 lutego 2016 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbyło się spotkanie mieszkańców Gminy Leśniowice w sprawie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z funduszy unijnych. W spotkaniu udział wzięli Wójt Gminy Leśniowice Pan Wiesław Radzięciak, projektant instalacji sanitarnych oraz przedstawiciele firmy zajmującej się dystrybucją i montażem instalacji do pasywnego nie wymagającego ingerencji użytkownika sytemu oczyszczenia ścieków wykorzystujący zdolność bakterii znajdujących się w ściekach do rozkładania zanieczyszczeń.

Podczas  spotkania omówiono ogólne zasady i możliwości budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach dofinansowania z PROW 2014-2010. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań dotyczących szczegółów technologicznych, funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na koniec spotkania firma zaprezentowała model instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

oprac. Maria Sadurska

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone