Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada podsumowująca funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie za 2015 r.
W dniu 26 lutego 2016 r. w Centrum Kultury i Rekreacji w Rudce gm. Ruda Huta odbyła się narada podsumowująca funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie za 2015 r.

W spotkaniu udział wzięli Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Chełmie na czele z Zastępcą Komendanta st. bryg. Panem Mirosławem Wesołowskim. Ponadto w naradzie uczestniczyli zaproszeni wójtowie gmin, komendanci gminni OSP i pracownicy urzędów gmin z terenu powiatu chełmskiego.

Tematem narady było przedstawienie informacji oraz statystyk z zakresu akcji ratowniczo – gaśniczych w powiecie i gminach w roku 2015 r. oraz planowanych działaniach na rok bieżący.

oprac. Edward Szkałuba

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone