Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy
W dniu 1 marca 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Leśniowicach odbyło się szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy, zorganizowane przez Wójta Gminy Leśniowice oraz przez Zespół Doradztwa Rolniczego w Chełmie. W szkoleniu udział wzięło 30 rolników z terenu gminy Leśniowice.

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia otrzymali zaświadczenia, które są ważne przez pięć lat i uprawniają do zakupu i stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. Są też jednym z wymogów wzajemnej zgodności (cross compliance).

Bliższe informacje dotyczące planowanych kursów chemizacyjnych można uzyskać w Urzędzie Gminy Leśniowice w Referacie Gospodarki Komunalnej w pokoju nr 16 lub pod nr telefonu 82 567 54 91.


oprac. Dariusz Zalewa

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone