Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Spotkanie dotyczące finansowania projektów społecznych
ze środków zewnętrznychW dniu 3 marca 2016 r. w Domu Spotkań "Na pograniczu kultur" w Kumowie Plebańskim odbyło się spotkanie zainteresowanych realizacją swoich pomysłów z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych, na którym zostały zaprezentowane aktualne konkursy grantowe.

W wydarzeniu udział wzięli Wójt Gminy Leśniowice Pan Wiesław Radzięciak, dyrektorzy placówek oświatowych, członkowie lokalnych stowarzyszeń, nauczyciele, oraz członkowie nieformalnych grup działających na terenie gminy. Punktem kulminacyjnym spotkania była dyskusja, podczas której były omawiane problemy i potrzeby lokalnej społeczności oraz ich możliwe rozwiązania. Pojawiło się wiele pomysłów na projekty społeczne, kulturalne, edukacyjne, sportowe, rekreacyjne, turystyczne i inne. Zapraszamy do aktywnego działania na rzecz naszego regionu.

W Domu Spotkań "Na pograniczu kultur" można uzyskać pomoc dotyczącą pisania wniosków o dofinansowanie.

oprac. Agata Grzywińska

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone