Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Gminne Święto Kobiet

W dniu 8 marca 2016 r. Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyło się Gminne Święto Kobiet. Organizatorami uroczystości byli: Wójt Gminy Leśniowice oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach.

Na uroczystość, jak co roku, bardzo licznie przybyły przewodniczące i przedstawicielki kół gospodyń wiejskich, panie działające w kole seniora, zespoły śpiewacze „Sielanki”, „Kumowianki” i „Rakołupianki”, panie sprawujące funkcje radnych, sołtysów, dyrektorki szkół, twórczynie ludowe, przewodniczące Kół Gminnych oraz członkinie Polskiego Stronnictwa Ludowego, pracownice Urzędu Gminy, przedstawicielki Banku Spółdzielczego w Leśniowicach oraz panie sponsorujące imprezy gminne.

Oprócz pań w uroczystości udział wzięli również zaproszeni panowie: Pan Piotr Deniszczuk Starosta Powiatu Chełmskiego, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach, Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Dariusz Olszak Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Sielcu, Pan Wojciech Potocki Dyrektor SP w Teresinie oraz Pan Piotr Janiuk p.o. Dyrektora SP w Sielcu.

Uroczystość rozpoczęła Pani Agnieszka Raczyńska wraz z Panem Kacprem Zielińskim, którzy powitali wszystkich przybyłych gości, a następnie o zabranie głosu poprosili Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice.

Wójt w swoim wystąpieniu przekazał najszczersze wyrazy uznania dla zaradności kobiet i podziękował, za to, że wśród tak licznych zajęć znajdują czas na aktywny udział w życiu społecznym i kulturalnym naszej gminy. Ponadto podsumował bardzo dobrą współpracę i wspólne osiągnięcia, zespołów śpiewaczych, kół gospodyń wiejskich i twórców ludowych w 2016 roku. Kończąc swoje wystąpienie Wójt złożył wszystkim Paniom najlepsze życzenia spełnienia wszystkich marzeń, zadowolenia z siebie, radości życiowej i aby każdy kolejny dzień był Dniem Kobiet, a następnie wspólnie z obecnymi Panami wręczyli wszystkim Paniom słodkie upominki.

Do życzeń dołączyli się także Pan Piotr Deniszczuk, Pan Stefan Prokop, Pan Czesław Michalczuk, którzy w tym szczególnym dniu życzyli Paniom spełnienia wszystkich marzeń, zdrowia, samych sukcesów oraz uśmiechu na twarzy.

Kolejnym punktem programu była bogata część artystyczna, podczas której zaprezentowali się uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Sielcu pod kierunkiem Pani Barbary Hulkiewicz, Zespół „Sielanki” z Sielca, „Kumowianki” z Kumowa Majorackiego, „Rakołupianki” z Rakołup, Zespół Muzyczny MADA BIS z Wojsławic oraz Zespół GOOD BAND z Majdanu Leśniowskiego.

Podczas spotkania odbyły się dwa konkurs z nagrodami oraz wręczono wszystkim Paniom ufundowane przez Panią Halinę Rekuta cebulki Mieczyka niebieskiego.

Ponadto odbyła się prezentacja kosmetyków firmy Oriflame, a także przeprowadzono losowanie upominków ufundowanych przez tą firmę. Zorganizowane zostało także stoisko z biżuterią oraz wystawa prac Pań z Zespołu Śpiewaczego „Rakołupianki”.

Przygotowanie tak uroczystego i wyjątkowego spotkania było również możliwe dzięki wsparciu finansowemu i rzeczowemu sponsorów t.j.:

  • Pani Annie Gajewskiej Prezes Spółdzielni Usług Rolniczych w Leśniowicach,
  • Pani Halinie Rekuta Właścicielce Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego  Twój Dom - Twój Ogród z Pokrówki,
  • Panu Arkadiuszowi Mazurkowi Prezesowi Spółki Agro-Pom w Dębinie
  • Panu Franciszkowi Lubasiowi Prezesowi Banku Spółdzielczego w Leśniowicach,
  • Panu Franciszkowi Dobrukowi Właścicielowi Zakładu Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego w Chełmie,
  • Państwu Elżbiecie i Jarosławowi Tarajko właścicielom Sklepu Spożywczo – Przemysłowego w Leśniowicach,
  • Państwu Rajmundzie i Zbigniewowi Popielnickim właścicielom Sklepu Spożywczo – Przemysłowego  „REN-ZBIG” w Leśniowicach.

Sponsorom serdecznie dziękujemy.

oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone