Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

,,Dzień Kobiet na słodko"
W dniu 10 marca 2016 r. w Domu spotkań ,,Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim grupa „Kreatywni i aktywni” odbyła kolejne spotkanie. Tym Razem spotkanie odbyło się pod hasłem: ,,Dzień Kobiet na słodko".

Uroczystość, oprócz grona działaczy i sympatyków nieformalnej grupy ,,Kreatywni i aktywni”, przyciągnęła ważnych gości: Starostę Chełmskiego Pana Piotra Deniszczuka, Wójta Gminy Chełm Pana Wiesława Kociuba oraz Wójta Gminy Leśniowice Pana Wiesława Radzięciaka, a także członków Rad Gminy z Chełma i Leśniowic.

Były ciepłe życzenia, prezentacja zdjęć z działalności grupy ,,Kreatywni i Aktywni”, bogato zastawiony stół potrawami przygotowanymi przez Panie z grupy oraz akordeonowe przyśpiewki na żywo.

Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze pełniej życzeń i słodkości.

oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone