Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Spotkanie dotyczące reorganizacji siłowni w LeśniowicachW dniu 16 marca 2016 r. w Świetlicy Wiejskiej w Leśniowicach, z inicjatywy Pana Pawła Gadzickiego i Pani Agaty Grzywińskiej, odbyło się spotkanie mające na celu reorganizację siłowni w Leśniowicach. 

W spotkaniu uczestniczył Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Kacper Zieliński pracownik Urzędu Gminy Leśniowice oraz kilkunastoosobowa grupa młodzieży, która od dłuższego czasu regularnie ćwiczy w zorganizowanej w świetlicy siłowni.

Spotkanie poświęcone było omówieniu problemów lokalowych i braków w sprzęcie sportowym przeznaczonym do ćwiczeń a także omówiono perspektywę rozwoju grupy.

Owocem spotkania było opracowanie planu działania, na który składa się: zawiązanie grupy i promocja jej działań, stworzenie jasnych zasad współdziałania, podpisanie umowy, mającej na celu wypracowanie poczucia odpowiedzialności wszystkich członków grupy za lokal i sprzęt,  pisanie wniosków o granty i pozyskiwania funduszy ze środków zewnętrznych na realizację swoich przedsięwzięć. Pierwszy wniosek do programu ,,Decydujesz – Pomagamy” Fundacji Tesco jest w przygotowaniu. 

W ramach projektu młodzież ma możliwość pozyskania 5 tys. złotych.

oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone