Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Spotkanie dotyczące projektu pn.
„Poprawa jakości dostępności regionów chełmskiego i lubelskiego poprzez budowę i modernizację dróg i infrastruktury na obszarze przygranicznym mającej na celu zrównoważony ich rozwój”


W dniu 18 marca 2016 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Chełmie odbyło się spotkanie dotyczące realizacji projektu pn. „Poprawa jakości dostępności regionów chełmskiego i lubelskiego poprzez budowę i modernizację dróg i infrastruktury na obszarze przygranicznym mającej na celu zrównoważony ich rozwój”.

W spotkaniu udział wzięli Starosta Chełmski Pan Piotr Deniszczuk, Wójt Gminy Leśniowice Pan Wiesław Radzięciak oraz Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury Pan Ireneusz Krasowski.

W trakcie spotkania ustalono, które odcinki dróg należy przygotować pod względem dokumentacyjnym i formalno - prawnym do projektu, a także wyznaczono terminy dokonania kolejnych czynności dotyczących projektu.

oprac. Mirosław Kusik

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone