Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Walne Zebrania Sprawozdawczo - Wyborcze Ochotniczych Straży Pożarnych
W dniach 12 - 19 marca 2016 r. zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem odbyły się Walne Zebrania Sprawozdawczo - Wyborcze Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy, w których uczestniczyli Przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w osobach Pan Wiesław Radzięciak, Pan Buk Ryszard, Pan Edward Szkałuba, Pan Krzysztof Kowalczuk, Pan Stefan Prokop, Pan Bogusław Winiarczyk, Pan Waldemar Grudka oraz Pan Mirosław Kot. Na zebraniu w jednostce OSP Leśniowice, która jest w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym uczestniczył przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP w Chełmie Pan Zbigniew Raźniewski.

Obecnie funkcję Prezesów i Naczelników pełnią następujące osoby:

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

PREZES

(nazwisko i imię)

NACZELNIK

(nazwisko i imię)

Leśniowice

Dobski Stanisław

Kusy Piotr

Majdan Leśniowski

Szkałuba Edward

Grudka Waldemar

Kumów Plebański

Nowak Dariusz

Janicki Bogusław

Plisków

Krzyszczak Tadeusz

Krzyszczak Tomasz

Alojzów

Kowalczuk Krzysztof

Trubacz Krzysztof

Horodysko

Zieliński Jerzy

Szornal Robert

Rakołupy Duże

Buk Ryszard

Buk Piotr

Rakołupy

Jakubiec Mirosław

Dyński Jerzy

Kumów Majoracki

Prus Stanisław

Rogalski Daniel

Kasiłan

Panasiuk Krzysztof

Zduńczuk Rafał

Sarniak

Łazowski Kazimierz

Mróz Ryszard

Sielec

Tołysz Alan

Gontarz Tomasz

Wierzbica

Sulej Mariusz

Romańczuk Janusz

Wygnańce

Adrian Głowacki

Mydlak Stanisław


           Na walnych zebraniach zarządy OSP przedstawiali sprawozdania z dotychczasowej działalności za rok 2015, plany działania na bieżący rok, planowane inwestycje – remonty oraz zakup najpotrzebniejszego sprzętu pożarniczego.


oprac. Edward Szkałuba

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone