Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem
W dniu 23 stycznia 2016 r. we Włodawie odbył się ”Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem”, w którym uczestniczyło 41 zespołów z powiatu włodawskiego, chełmskiego, oraz goście z Ukrainy i Białorusi.

Wśród wykonawców nie mogło zabraknąć przedstawicielek naszej gminy, którą reprezentowały Zespoły Śpiewacze „Sielanki” i „Rakołupianki”, które dostały dyplomy za udział.

„Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem" jest od wielu lat sztandarową imprezą organizowaną przez Starostwo Powiatowe we Włodawie i Włodawski Dom Kultury. Ukazuje on specyficzny, pograniczny repertuar pieśni oraz obyczajów. Głównym celem festiwalu jest pielęgnowanie wielokulturowości Polesia z jego specyficznym językiem, obyczajami i obrzędowością związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Uczestnicy wykonują jedną kolędę w języku polskim, a drugą w ukraińskim lub białoruskim. Impreza ma zasięg międzynarodowy.

Patronat honorowy nad tegorocznym festiwalem objął Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego.

oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone