Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Konwent Wójtów i Burmistrzów powiatu chełmskiegoW dniu 21 marca 2016 r. w Pokrówce odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów powiatu chełmskiego, którego Gospodarzem był Pan Wiesław Kociuba Wójt Gminy Chełm. W konwencie udział wzięła Pani Monika Durko Zastępca Wójta Gminy Leśniowice.

Podczas konwentu omówione zostały aktualne prace związane z wdrażaniem RPO i PROW, wykaz inwestycji drogowych i remontów na drogach powiatowych w 2016 r., program regionalny aktywizowania osób bezrobotnych, nowe regulacje wspólnot gruntowych oraz propozycja porozumienia dotyczącego udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Chełm na poczet częściowego pokrycia kosztów działania Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym.

W trakcie konwentu omówiono również  problemy ubezpieczeniowe JST, Fundusz Efektywności Energetycznej dla Polski, Fundusz Infrastrukturalny wspierający obszar inwestycji komunalnych oraz przedstawiono informacje w sprawie rozliczenia finansowego rolników z Agencją Nasienną.

Na zakończenie podjęto dyskusję m.in. dotyczącą utworzenia wspólnej kancelarii do wytwarzania informacji niejawnych, funkcjonującej w Starostwie Powiatowym w Chełmie, z której korzystałyby gminy z terenu powiatu chełmskiego jak i Starostwo.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone