Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada kierownictwa urzędu
W dniu 22 marca 2016 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.

Podczas narady Pani Monika Durko Sekretarz Gminy przekazała kierownikom wnioski i uchwały podjęte podczas XI obrad sesji Rady Gminy Leśniowice, odbytej w dniu 17 marca 2016 r., zobowiązując do ich realizacji.

Ponadto omówione zostały również wnioski z poprzedniego kierownictwa oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone