Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

X Jubileuszowa Droga Krzyżowa przypadająca w XI rocznicę śmierci Jana Pawła II

W dniu 2 kwietnia 2016 r. w Leśniowicach odbyła się uroczysta X Jubileuszowa Droga Krzyżowa przypadająca w XI rocznicę śmierci Jana Pawła II.

W uroczystościach udział wzięli: Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Krzysztof Sitarz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach, ks. Grzegorz Zając Wikariusz Parafii p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Kumowie Plebańskim, ks. Andrzej Wołoszyn Proboszcz Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Rakołupach, radni, sołtysi, grono pedagogiczne, uczniowie, pracownicy urzędu gminy oraz przybyli mieszkańcy gminy.

Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem okolicznościowym, które wygłosiła Pani Monika Durko Zastępca Wójta Gminy Leśniowice. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że w roku bieżącym przypada XI rocznica śmierci św. Jana Pawła II. Od pierwszej rocznicy śmierci rozpoczęła się historia Drogi Krzyżowej ulicami Leśniowic. Przez 10 lat mieszkańcy licznie w niej uczestniczyli, modląc się w intencji Jana Pawła II, a także wypraszali u Niego potrzebne łaski dla siebie.

Następnie ks. Grzegorz Zając wspólnie z ks. Andrzejem Wołoszyn rozpoczęli uroczystą Drogę Krzyżową ulicami Leśniowic. Rozważania Drogi Krzyżowej czytane były przez uczniów i nauczycieli z terenu Gminy Leśniowice.

Uroczystości zakończyły się w kaplicy w Leśniowicach Mszą Św. w intencji wszystkich mieszkańców oraz ucałowaniem relikwii świętej Faustyny. Przebieg uroczystości uświetniała Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Leśniowic.

Ponadto podczas uroczystości w kaplicy można było oglądać Wystawę o Janie Pawle II, przygotowaną przez pracowników urzędu gminy na okoliczność XI rocznicy Jego śmierci.

oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone