Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Spotkanie w sprawie organizacji Powiatowego Święta Ludowego połączonego z XVIII Powiatowym Przeglądem Zespołów Śpiewaczych, Kapel i Śpiewaków LudowychW dniu 7 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie w sprawie organizacji Powiatowego Święta Ludowego połączonego z XVIII Powiatowym Przeglądem Zespołów Śpiewaczych, Kapel i Śpiewaków Ludowych.

W spotkaniu udział wzięli: Pani Monika Durko Sekretarz Gminy Leśniowice, Pani Joanna Pawluk Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Chełmie, Pani Joanna Wąsowicz Pracownik Starostwa oraz Pani Agnieszka Raczyńska p.o. Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach.

Podczas spotkania ustalono temin uroczystości na 22 maja 2016 r. nad Zbiornikiem Wodnym „Maczuły” w Horodysku oraz wstępny program imprezy.

oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone