Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

IX Forum Europa – Ukraina
W dniach 24- 26 stycznia 2016 r. w Łodzi odbyło się IX Forum Europa – Ukraina, w którym uczestniczył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice oraz Pan Piotr Deniszczuk Starosta Powiatu Chełmskiego.

W 3-dniowej konferencji zorganizowane przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich wzięli udział przedstawiciele polityki, biznesu i organizacji pozarządowych z Ukrainy, Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych.

W programie znalazło się ponad 40 debat, wykładów i prezentacji raportów analitycznych. Głównym tematem była współpraca Kijowa i Brukseli w kontekście wejścia w życie umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z UE. W czasie debat poruszane były kwestie modernizacji i rozwoju potencjału gospodarczego Ukrainy, jej bezpieczeństwa energetycznego, wykorzystania własnych zasobów naturalnych, możliwości regionów oraz współpracy z partnerami z Polski i innych państw europejskich. Poruszane były również kwestie bezpieczeństwa Ukrainy w układzie stosunków europejskich i globalnych.

Więcej można przeczytać pod linkiem: http://www.forum-ekonomiczne.pl/ix-forum-europa-ukraina/#.Vqs7vlKCizQ

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone