Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum

W dniu 21 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyła się narada dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum zorganizowana przez Panią Agnieszkę Raczyńską Prezesa Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego i Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice.

W pierwszej części narady uczestniczył Pan Mateusz Kliszcz przedstawiciel Nadleśnictwa Chełm, który zaproponował i przedstawił dyrektorom szkół organizację zajęć edukacyjnych dotyczących ochrony przyrody i lasu dla uczniów z terenu gminy Leśniowice.

W drugiej części narady dyrektorzy szkół podstawowych oraz gimnazjum omówili projekty arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2016/2017.

Na zakończenie odbyła się dyskusja na temat bieżącego funkcjonowania placówek.

oprac. Justyna Oliwiak

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone