Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
    w LeśniowicachW dniu 25 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej urzędu Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Leśniowicach, któremu przewodniczył druh Prezes Wiesław Radzięciak. Podczas spotkania podjęto uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego Zjazdu Oddziału Gminnego ZOSP RP, którego termin uchwalono na dzień 30 kwietnia 2016 r.

Ponadto została zatwierdzona dokumentacja dotycząca zjazdu.

oprac. Edward Szkałuba

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone