Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Gospodarczej
Rady Gminy LeśniowiceW dniu 26 kwietnia 2016 r. w odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy Leśniowice. Podczas posiedzenia komisja dokonała przeglądu technicznego dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej i żużlowej administrowanych przez Urząd Gminy Leśniowice.

W wyniku przeprowadzonych oględzin ustalono zadania, jakie należy wykonać w celu poprawienia stanu dróg gminnych po okresie zimowym.

Ponadto Komisja stwierdziła, że stan techniczny dróg na terenie gminy jest zadowalający.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone