Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Gminne Eliminacje Konkursu „Jestem bezpieczny”
oraz Turnieju „BRD”


W dniu 27 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyły się Gminne Eliminacje Konkursu Wiedzy Prewencyjnej „Jestem bezpieczny” oraz Turnieju „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”.

Celem konkursu „Jestem bezpieczny” jest upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach, z jakimi młodzi ludzie mogą spotkać się w swym codziennym życiu, rozwijanie postaw umożliwiających unikanie, zapobieganie i pokonywanie niebezpieczeństw oraz zapoznanie dzieci i młodzieży z systemem działania służb i instytucji niosących pomoc w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Zmagania w tym konkursie toczyły się pomiędzy trzyosobowymi drużynami składającymi się z uczniów klas  IV, V i VI, reprezentującymi wszystkie szkoły podstawowe z naszej gminy. Uczestnicy zmierzyli się z testem przygotowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie, zawierającym 20 pytań.

W wyniku gminnych eliminacji konkursu I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Sielcu, II miejsce Szkoła Podstawowa w Leśniowicach oraz III miejsce egzekwo Szkoła Podstawowa w Teresinie oraz Szkoła Podstawowa w Rakołupach.

Celem Turnieju „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej w szczególności poprzez:  popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz popularyzowanie roweru, jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

Do eliminacji gminnych Turnieju „BRD” przystąpiło dwie szkoły podstawowe z terenu gminy Leśniowice. Drużyny w składzie czteroosobowym, w tym dwie dziewczynki i dwóch chłopców, zmagali się z testem 25 pytań.

W wyniku gminnych eliminacji turnieju I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Leśniowicach a II miejsce Szkoła Podstawowa Teresinie.

Zarówno w teście Konkursu „Jestem bezpieczny” jak również w teście Turnieju „BRD” wśród trzech przygotowanych odpowiedzi dzieci musiały wskazać tylko jedną poprawną. Pytania były trudne, jednak uczniowie wszystkich drużyn wykazali się bardzo dobrym przygotowaniem do obu testów.

Po zakończonych eliminacjach odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród. Nagrody ufundowane przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach wręczył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice.

Zwycięskie drużyny będą reprezentowały naszą gminę w eliminacjach powiatowych.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych eliminacjach.

oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone