Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

KierownictwoW dniu 29 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.

Podczas narady przedłożona została Informacja z przeglądu stanu dróg gminnych po okresie zimowym, Informacja na temat organizacji Powiatowego Święta Ludowego połączonego z XVIII Powiatowym Przeglądem Zespołów Śpiewaczych, Kapel i Śpiewaków Ludowych oraz Informacja nt. organizacji roku szkolnego 2016/2017 i zapoznanie się z projektami arkuszy organizacyjnych w szkołach na terenie Gminy Leśniowice prowadzonych przez Wójta Gminy Leśniowice oraz Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo – Samorządowe.

Ponadto poruszono temat wprowadzenia samorządowej platformy danych przestrzennych gminy.

Omówiono również wnioski z poprzednich kierownictw, oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone