Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

X Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Leśniowicach

W dniu 30 kwietnia 2016 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbył się X Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Leśniowicach.

W zjeździe uczestniczyli: Pan Zbigniew Raźniewski po. Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice oraz Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice.

Na zjeździe podsumowano działalność związku za 5-letnią kadencję, wytyczono kierunki pracy na nową kadencję, wybrano nowe władze Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Leśniowicach oraz delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Chełmie.

Zarzad Oddziału:

Prezes
Wiceprezes
Komendant gminny
Sekretarz
Skarbnik
Członek zarządu
Członek zarządu
Członek zarządu
Członek zarządu
Członek zarządu
Członek zarządu
Członek zarządu
Członek zarządu
Członek zarządu
Członek zarządu
Członek zarządu
Członek zarządu
Członek zarządu
Członek zarządu
Radzięciak Wiesław
Grudka Waldemar
Buk Piotr
Szkałuba Edward
Buk Ryszard
Kowalczuk Krzysztof
Prokop Stefan
Winiarczyk Bogusław
Panasiuk Krzysztof
Kot Mirosław
Janicki Bogusław
Dobski Stanisław
Krzyszczak Tadeusz
Jakubiec Mirosław
Łazowski Kazimierz
Suszek Henryk
Romańczuk Janusz
Mydlak Stanisław
Szornal Robert

Skład Komisji Rewizyjnej:

  • Przewodniczący - Popielnicki Lech
  • Sekretarz - Gajewski Lucjan
  • Członek - Zieliński Jerzy

Delegaci na zjazd:

  • druh Radzięciak Wiesław
  • druh Szkałuba Edward
  • druh Buk Ryszard
  • druh Prokop Stefan

Do składu Zarządu Oddziału Powiatowego wybrano druha Szkałubę Edwarda.

oprac. Edward Szkałuba

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone