Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Gminne Obchody 225 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja połączone z 1050 rocznicą chrztu PolskiW dniu 5 maja 2016 r. w Publicznym Gimnazjum w Sielcu odbyły się Gminne Obchody 225 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja połączone z 1050 rocznicą chrztu Polski.

W uroczystości udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice,  Pan Stefan Prokop Przewodniczący  Rady Gminy Leśniowice, Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego w Leśniowicach, radni, dyrektorzy szkół z terenu Gminy Leśniowice, poczty sztandarowe, nauczyciele, rodzice oraz młodzież gimnazjum. Uroczystości rozpoczął Pan Dariusz Olszak Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Sielcu, który powitał wszystkich zgromadzonych. Następnie odbyło się wprowadzenie pocztów sztandarowych szkół z terenu gminy oraz nastąpiło uroczyste odśpiewanie hymnu narodowego.

W dalszej części spotkania Wójt Gminy wygłosił wystąpienie okolicznościowe, w którym podziękował wszystkim mieszkańcom naszej gminy, którzy spełnili obowiązek prawdziwego Polaka i wywiesili flagi narodowe. 

Po przemówieniu Pana Wójta uczniowie gimnazjum zaprezentowali część artystyczną przygotowaną pod kierunkiem Pani Agnieszki Rosochackiej i Pana Kornela Matczuka.

W montażu słowno - muzycznym młodzież przedstawiła okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie przybliżyli znaczenie tego wydarzenia w historii naszej Ojczyzny. Przypomnieli tło historyczne wydarzeń i wyjaśnili, dlaczego jest to tak ważny dzień dla Polski. Dzień ten był również wspaniałą okazją, by uzmysłowić rolę i znaczenie słów: BÓG, HONOR ,OJCZYZNA.

Nie mogło także zabraknąć odniesień do chrztu Polski, gdyż wydarzenie to stanowi początek naszego  bytu państwowego.

Dzieje państwa polskiego przedstawione zostały w prezentacji multimedialnej, co skłoniło wszystkich  do głębszej refleksji w kontekście praw i wolności, jakimi możemy się szczycić żyjąc w wolnej Polsce.

Uroczystość przebiegała w atmosferze ciszy i skupienia, a młodzież z pewnością na długo zapamięta tę żywą lekcję historii…


oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone