Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada kierownictwa urzędu W dniu 17 maja 2016 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu zorganizowana przez Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy.

Podczas narady przedłożona została Informacja na temat organizacji zawodów sportowo-pożarniczych zaplanowanych na 5 czerwca 2016 r., sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok oraz  Informacja w zakresie zaplanowanych do przeprowadzenia prac remontowych niezbędnych do wykonania w czasie wakacji celem przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017.

Omówiono również wnioski z poprzedniego kierownictwa, oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone