Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Powiatowe Święto Ludowe połączone z obchodami
Dnia Samorządu
W dniu 22 maja 2016 r. nad Zbiornikiem Wodnym „Maczuły” w Nowym Folwarku odbyło się Powiatowe Święto Ludowe połączone z obchodami Dnia Samorządu.

Organizatorami uroczystości byli: Zarząd Powiatowy PSL w Chełmie, Zarząd Gminny PSL w Leśniowicach oraz Wójt Gminy Leśniowice.

W uroczystości liczny udział wzięli zaproszeni goście: przedstawiciele wszystkich szczebli administracji samorządowej, wójtowie, starostowie, członkowie zarządu powiatu, radni rady gminy, powiatu, sejmiku województwa delegacja z Gminy Huszcza na Ukrainie,  przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, sołtysi, działacze organizacji społecznych, stowarzyszeń, organizacji młodzieżowych, zespołów śpiewaczych, Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych, dyrektorzy, prezesi, pracownicy wszystkich firm i instytucji, koleżanki i koledzy oraz sympatycy PSL, przedstawiciele prasy oraz licznie przybyli mieszkańcy gminy Leśniowice i powiatu chełmskiego.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego oraz hymnu Polskiego Stronnictwa Ludowego, które zagrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Leśniowic pod kierownictwem Pana Feliksa Suchory. Następnie głos zabrał Pan Piotr Deniszczuk Starosta Chełmski, który powitał wszystkich gości oraz nawiązał do uroczystości Święta Ludowego, która od ponad 120 lat związana jest z Zielonymi Świątkami, a w swym wystąpieniu Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, odniósł się do przypadających w tym roku obchodów 26 - lecia istnienia samorządu terytorialnego. Na zakończenie wystąpienia złożył najlepsze życzenia wszystkim samorządowcom, a gościom życzył miłego pobytu w leśniowskiej wspólnocie, wspaniałej zabawy, miłych wrażeń i szybkiego powrotu do naszej gminy.

Ponadto głos zabrał Pan Daniel Słowik Dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie, Który przekazał życzenia i gratulacje dla w imieniu własnym jaki Kolegi Krzysztofa Hetmana Wiceprezesa NKW PSL i jednocześnie Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Lublinie a następnie prowadząca odczytała list z życzeniami i podziękowaniami dla działaczy ludowych i rolników przesłane przez Kolegę Arkadiusza Bratkowskiego Członka Zarządu Województwa Lubelskiego, który nie mógł uczestniczyć w  uroczystości.

W dalszej części Pan Daniel Słowik oraz Pan Piotr Deniszczuk wręczyli odznaczenia dla działaczy ruchu ludowego przyznane przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Warszawie oraz wręczyli legitymacje członkowskie.

„Medal im. Wincentego Witosa” otrzymali:

 • Kol. Wiesław Radzięciak
 • Kol. Czesław Michalczuk
 • Kol. Tadeusz Pleczuk
 • Kol. Stanisław Hałas

„Złote Koniczynki” otrzymali:

 • Kol. Wioletta Pilipczuk
 • Kol. Krzysztof Stańkowski

Medal 120 – lecia ruchu ludowego:

 • Kol.Aolf Dobosz
 • Kol.Piotr Deniszczuk

Legitymacje członkowskie wręczono :

 • Kol. Judyta Mróz
 • Kol. Aneta Kłos   
 • Kol. Alina Nowak
 • Kol. Mariusz Kłos
 • Kol. Edward Mróz

Kolejnym punktem uroczystości była msza święta, którą celebrował ks. Grzegorz Zając z oprawą muzyczną Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Leśniowicach.

Po zakończeniu części oficjalnej odbyła się część artystyczna, w której zaprezentowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Sielcu wraz z uczniami Publicznego Gimnazjum w Sielcu, którzy pod kierunkiem Pani Ewy Stańkowskiej przygotowali montaż słowno – muzyczny.

W dalszej części zaprezentowały się dwie grupy taneczne z Rakołup, a także wystąpił Kabaret „Szara Eminencja” z Werbkowic.

Część artystyczną zakończył występ gwiazdy Zespołu SONIC z Hrubieszowa. Koncert zespołu  zgromadził przed sceną liczą publiczność wzbudzając duże zainteresowanie zarówno młodzieży jak i osób dorosłych.

Organizatorzy przygotowali także różne atrakcje towarzyszące imprezie. Przybyli goście i mieszkańcy gminy mogli wypożyczyć sprzęt pływający, skorzystać z bogato zaopatrzonych stoisk promocyjnych oraz handlowych. Można było również podziwiać rękodzieła przygotowane i zaprezentowane przez twórców ludowych. Nie zabrakło także atrakcji dla dzieci tj.: zjeżdżalni i basenów z kuleczkami. Wszyscy uczestniczący w uroczystości mogli skorzystać z przygotowanego poczęstunku.

Uroczystość zakończyła wieczorna zabawa ludowa, którą poprowadził Zespół VENTUS z Hrubieszowa.

 • Dziękujemy wszystkim za pomoc i wsparcie organizacji imprezy a zwłaszcza sponsorom tj.:
 • Przedsiębiorstwo „Budomel” Sp. z o.o.  w Chełmie,
 • Agro-Pom w Dębinie,
 • Przedsiębiorstwo „Partner” w Srebrzyszczu,
 • PKS Sp. z o.o. w Chełmie,
 • „Biomas” Sp. z o.o. w Chełmie,
 • „EKO” Piekarnia w Pokrówce Pana Bogusława Stangryciuka
 • Piekarnia „Małgoś” Spółka Cywilna w Siennicy Różanej
 • Bank Spółdzielczy w Leśniowicach,
 • Spółdzielnia Usług Rolniczych w Leśniowicach,
 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe w Wojsławicach Pana Pawła Kozłowskiego,
 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „REN-ZBIG” w Politówce Państwa Rajmundy i Zbigniewa Popielnickich,
 • Sklep Spożywczo – Przemysłowy w Leśniowicach Państwa Elżbiety i Jarosława Tarajko
 • Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego w Chełmie Pana Franciszka Dobruka   
 • Usługi Transportowe i Roboty Ziemne w Pokrówce Pana Wojciecha Niemczykoprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone