Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Uroczyste obchody Dnia StrażakaW dniu 24 maja 2016 r. Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice uczestniczył w uroczystych obchodach Dnia Strażaka, które odbyły się w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 w Chełmie.

Podczas uroczystości zasłużonym pracownikom straży pożarnej zostały wręczone awanse na wyższe stopnie służby, odznaczenia oraz nagrody. Ponadto uroczystość była okazją do przekazania samochodu pożarniczego dla OSP Wierzbica.

Z okazji tego święta Wójt Gminy złożył Panu Zbigniewowi Raźniewskiemu p.o. Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie oraz wszystkim pracownikom komendy serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania za pełną poświęcenia i zaangażowania służbę na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia ludzkiego. Życząc tym samym wiele satysfakcji z wykonywanych obowiązków zawodowych, spełnienia planów i zamierzeń oraz, aby służba drugiemu człowiekowi była zawsze źródłem osobistego zadowolenia i społecznego uznania.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone