Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada kierownictwa urzęduW dniu 15 czerwca 2016 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.

 Podczas narady Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice przekazał kierownikom wnioski i uchwały podjęte podczas XII obrad sesji Rady Gminy Leśniowice, odbytych w dniu 9 czerwca 2016 r., zobowiązując do ich realizacji. Rozpatrzona została również Informacja na temat organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2016 r.

Ponadto omówione zostały wnioski z poprzedniego kierownictwa oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone