Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Gminny Dzień Bibliotekarza i Działacza Kultury, połączony z jubileuszem 40 - lecia działalności Zespołu Śpiewaczego ”Sielanki”W dniu 17 czerwca 2016 r. w Publicznym Gimnazjum w Sielcu odbył się Gminny Dzień Bibliotekarza i Działacza Kultury, połączony z jubileuszem 40 - lecia działalności Zespołu Śpiewaczego ”Sielanki”.

W uroczystości uczestniczyli bibliotekarze z bibliotek na terenie gminy, działacze kultury, twórcy ludowi, poeci, zespoły muzyczne i zespoły śpiewacze oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Leśniowic. W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście w osobach: Pan Piotr Deniszczuk Starosta Chełmski, Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Marian Chyżyński Konsultant Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, Pani Monika Durko Sekretarz Gminy oraz Pani Agnieszka Raczyńska p.o. Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach.

Z okazji obchodzonego święta, Wójt Gminy podziękował wszystkim działaczom kultury, twórcom ludowym i bibliotekarzom za kreatywność, zaradność i zaangażowanie w życie społeczne i kulturalne gminy. Wójt w swoim wystąpieniu podkreślił, że to właśnie różnorodność, a także oddolne inicjatywy mieszkańców stanowią o bogactwie i ostatecznym wizerunki naszej gminy. To dzięki zaangażowaniu i szerokim wachlarzu prac oraz twórczości ludowej, o Gminie Leśniowice jest głośno, gdyż szeroko promowana jest podczas uroczystości organizowanych na różnych szczeblach samorządu.

Z okazji jubileuszu 40 – lecia istnienia Zespołu Śpiewaczego „Sielanki” Pan Radzięciak założycielkom oraz członkiniom zespołu serdeczne gratulacje z dotychczasowych osiągnięć oraz życzył wszelkiej pomyślności i satysfakcji z uczestnictwa w życiu zespołu. Życzył również wszystkiego dobrego na dalsze lata działalności, wyrażając jednocześnie nadzieję, że repertuar zespołu będzie nadal niezwykłym przykładem pięknego polskiego folkloru.

Na zakończenie wystąpienia Wójt wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Leśniowice wręczyli wszystkim zasłużonym działaczom kultury i bibliotekarzom podziękowania za dotychczasową współpracę oraz okazane zaangażowanie w życie kulturalne Gminy Leśniowice a także wręczyli upominki „Sielankom” z okazji ich jubileuszu.

Do życzeń dołączył się również Pan Piotr Deniszczuk Starosta Chełmski oraz pozostali goście a następnie przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Leśniowic odśpiewano sto lat.

Uroczystość uświetnił występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Teresinie, którzy pod okiem Pani Diany Cichockiej,  na wesoło przedstawili życie na wsi.

Podczas uroczystości można było również oglądać wystawę nagród i dyplomów obrazujących 40-lecie istnienia i działalności Zespołu Śpiewaczego „Sielanki” oraz dokonać wpisu do ich kroniki.

W trakcie uroczystości wręczono również nagrody uczestnikom gminnego konkursu pt. „Kompozycja kwiatowa w przestrzeni obrazu metodą Qullingu.”

W tym szczególnym dniu nie mogło zabraknąć również występów naszych zespołów śpiewaczych t.j. „Sielanek”, „Rakołupianek” oraz „Kumowianek” a także zespołu Muzycznego „GOOD BAND”.

Uroczystość przebiegła w miłej atmosferze, pełnej pozytywnych emocji i wspomnień.

 

oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone