Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Konferencja podsumowująca Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2015
W dniu 2 czerwca 2016 r. w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego Fundacja Bank Żywności w Lublinie zorganizowała konferencję podsumowującą Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2015. Uczestnikami byli przedstawiciele 120 organizacji i instytucji z terenu województwa lubelskiego realizujących PO PŻ 2015.

W programie konferencji odbyła się dyskusja panelowa na temat efektywności PO PŻ i komplementarności z innymi programami i funduszami oraz podziękowanie wszystkim organizacjom i instytucjom, dzięki którym Podprogram 2015 mógł zostać zrealizowany na tak dużą skalę.

Ponadto odbył się koncert w wykonaniu Adriana Makara, laureata konkursu „Mam talent”, mieszkańca Gminy Dubienka.

Stoiska i potrawy regionalne przygotowane zostały przez Organizacje realizujące PO PŻ z Gminy Krzywda, Gminy Karczmiska, Gminy Garbów, Gminy Leśniowice przez grupę „Kreatywni i aktywni” oraz TPD oraz Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia

 

oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone