Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Spotkanie przedstawicieli samorządów na Ukrainie
W dniach 20 - 21 czerwca 2016 r. miejscowości Świtaź na Ukrainie odbyło się dwudniowe spotkanie przedstawicieli samorządów powiatu chełmskiego oraz szackiego i lubomelskiego po stronie ukraińskiej. W spotkaniu uczestniczyła delegacja powiatu chełmskiego, naszą gminę reprezentował Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy oraz Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy.

Podczas dwudniowego spotkania odbyła się konferencja dotycząca funkcjonowania samorządów w Polsce w perspektywie reformy na Ukrainie. Uczestnicy konferencji  wymieniali doświadczenia i przekazywali przykłady dobrych praktyk, wspólnie odpowiadając na liczne pytania dotyczące funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, zasad wyboru władz różnych szczebli w Polsce, a także zasad finansowania działalności samorządów w Polsce.

Spotkanie promowało również walory kultury ludowej obu państw oraz uświetnione było występami zespołów ludowych: „Echo” z Gołębia i „Mołodiczki” z Szacka.

 

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone